logo
  • Destek : 0(212) 000 00 00
  • E-Mail : info@yasamotizm.com
  • Eğitim Merkezi : Beylikdüzü, İstanbul

Asperger bozukluğu ve otistik bozuklukta, toplumsal etkileşimde nitel bozulma, davranış, ilgi ve etkinliklerde sınırlı, basmakalıp ve yineleyici örüntüler söz konusudur. Ancak, DSM-IV ve ICD–10’ a göre Asperger bozukluğu ile otizm arasındaki en önemli fark, Asperger bozukluğunda dil ve bilişsel gelişmede gecikmenin olmamasıdır.

Asperger ile Otizm arasındaki farklar nelerdir?

Asperger bozukluğunda gecikmiş motor yetiler, motor beceriksizlik, garip duruş ve esnek olmayan yürüyüş ve görsel motor koordinasyon bozuklukları vardır.

Otistik bozuklukta bu gibi motor gelişimdeki gecikmeler pek tanımlanmaz ve motor işlevler göreceli olarak daha iyidir.

Genellikle Asperger bozukluğunda yüksek fonksiyonlu otizme göre, sözel zekâ bölümünün
yüksek, performans zekâ bölümünün düşük olduğu ileri sürülmektedir.

Asperger bozukluğu olan kişiler kendi içlerinde değerlendirildiklerinde, sözel zeka becerileri, performans zeka becerilerinden daha yüksektir. Bu durum yüksek fonksiyonlu otistik bozuklukta tam tersinedir. Duyularını idare ve ifade etmekte zorluk ve empati eksikliği çekerler.

Bu çocuklar; bencil, içe dönük, derin düşünceli ve zamanından önce olgunlaşmış görürler. Bu bozuklukta sözel işlevlerde önemli sorunlara rastlanmaz.
Sözcük dağarcıkları ve dilbilgisi genelde iyidir.
Ancak algısal ve görsel-devinsel işlemlerde yetersizdirler.
Ayrıca çoğunda denge ve devinsel eşgüdüm sorunları gözlenir.

Tüm soru ve görüşlerinziz için bizi arayın!