logo
 • Destek : 0(212) 000 00 00
 • E-Mail : info@yasamotizm.com
 • Eğitim Merkezi : Beylikdüzü, İstanbul

Yaşam liderliği eğitimi, başlangıç olarak her bireyin farklı olduğunu ve gelişimlerini farklı şekillerde gerçekleşeceğini kabul etmektir. Dolayısıyla her öğrencimizin gelişimlerinin bir yaşam lideri tarafından takip edilmesi gerekmektedir. Hangi alanlarda başarılı olunduğu, hangi alanlarda ne şekilde destek ihtiyacı olduğu ve sonuç olarak da nereye ulaşılacağının planlanması yapılmadan başarıya ulaşmak neredeyse imkansızdır.

Yaşam liderliği eğitimi, bireylerin, hayatın her bölümünde dengeli olabilmesi ve hedeflerini gerçekleştirmesi için yapılan profesyonel bir çalışmadır. Yaşam Liderliği, farklı gelişim gösteren bireyleri anlama ve tanıma noktasında başlamaktadır.

Yaşam lideri, öncelikle öğrencisinde var olan potansiyeli “fark” eder ve sonunda ulaşmak istediği noktaları net bir şekilde belirler.

Yaşam liderleri, bireyin şuan bulunduğu noktadan varmak istediğimiz noktaya nasıl varacağımız üzerine yoğunlaşır, aynı zamanda rehberlik görevini de üstlenir. Çalışmalar kısa ve uzun vadeli olarak tamamen öğrenciye özel olarak ve durumuna göre programlandırılır.

Kısa vadeli programlarda, Öncelikle bireyin toplum içerisinde var olan problem davranışları ele alınıp , çözümlen dirilir.
Uzun vadede ise, Bireyin hayatını en kaliteli şekilde yaşayabilmesi ve bağımsız bir yaşam sürdürebilmesi için hazırlanan eğitim sürecidir.
Ve bu eğitim sürecinde bire bir eğitim esastır! Eğitim Koordinatörleri tarafından hazırlanan programlar bireye özeldir

Yaşam Liderinde Bulunması Gereken Özellikler

etkileyen tüm olayları ve gelişmeleri yakından izlerler.

 • Yaşam Liderleri yaptıkları işlerin sonunda hangi amaca ulaşılacağını iyi bilirler.
 • Yaşam lideri her zaman çözüm odaklı olmalıdır.
 • Etik değerlere önem verirler.
 • Hem yaptıkları işe hem de çalıştığı bireye karşı bağlılık ve sorumluluk duygusu taşırlar.
 • Eğitim Koordinatörü ile sürekli ve etkili iletişim içindedirler.
 • Sabırlı,merhametli ve her haliyle rol modeldir.
 • İlk önceliği her zaman çalışmış olduğu öğrencisidir.
 • Liderlik ilişkisi içinde olduğu birey ya da takımların motivasyonlarını ve performanslarını
 • Ayrıntılara önem verirler, dikkatli bir gözlemci ve dinleyicidirler.
 • Öğretmen oldukları kadar öğrenci olmayı da bilirler ve bunu isteyerek yaparlar.
 • Güvenilirlerdir.
 • İnsanlar arası ilişkilerde güvenin rolünü ve önemini çok iyi bilirler.

Yaşam Lideri İle Uygulanan Eğitim Programlarımız

Derneğimizin bünyesin de eğitim alan özel öğrencilerimiz yaşam koçu ile beraber birebir çalışmaktadır.
Öğrencilerimiz için özel olarak hazırlanan bireyselleştirilmiş eğitim programları ile spor ve yaşam kalitesini artırması hedef alınmıştır.

Yaşam koçu ile tam gün programı

Bireye tam gün verilen en kapsamlı bütünsel eğitim türüdür. Bu programda bireyin yaşam koçula beraber sportif becerilerinin yanısıra akademik eğitim , sosyalleşme , iletişimsel davranışsal ve öz bakım gibi tüm becerilerde ki eksiklikler ve bozukluklar üzerine gidilir ve en iyisi hedeflenir.
Bireydeki obsesif ve stereotipik davranışlarda bulunmak yerine spor disiplini içinde doğru ve tam bir beceride bulunmaya başlar.

02 – 05 YAŞ YAŞAM PROGRAMI

2 – 5 yaş arasında olan bireylerin oyun ile öğrenme,
bilişsel, duyuşsal ve psikomotor becerilerini ve davranışlarını kazandırmaya yönelik olan bütünsel bir çalışmadır.

KREŞ VE OKULA HAZIRLAMA YAŞAM PROGRAMI

Yaşam liderinin ;bireyin eksik olduğu sosyal öz güven ve akademik başarının kazandırılması amacıyla okul öncesi, devamı ve sonrasında planlanan okula entegre odaklı ve gölge eğitmen sistemiyle devam eden programdır.

Yaşam Liderliği Eğitimi için daha fazla bilgi almak isterseniz, merkezimizi ziyaret ederek, uzmanlarımızla görüşebilirsiniz. Adresimiz için İletişim sayfamızı ziyaret ediniz.

Tüm soru ve görüşlerinziz için bizi arayın!