logo
  • Destek : 0(212) 000 00 00
  • E-Mail : info@yasamotizm.com
  • Eğitim Merkezi : Beylikdüzü, İstanbul

Yaygın Gelişimsel bozukluk, Şizofreni, Şizotipal Kişilik Bozukluğu ya da Çekingen Kişilik Bozukluğu için tanı ölçütleri karşılanmıyorsa ve gözlenen semptomların tanı koymak için yetersiz kalması durumunda konan tanıdır. Bazı uzmanlar tarafından, dil ve sosyal ilişkiyle ilgili sorunlar, dilin amaca yönelik kullanımındaki sorunlar, aşırı çekingenlik, aşırı utangaçlık, gündelik ve özel yaşamda belli ilkelere aşırı katı yaklaşım ve bağlılık bu kavram ile ilişkili olarak göz önüne alınır

Tüm soru ve görüşlerinziz için bizi arayın!