logo
  • Destek : 0(212) 000 00 00
  • E-Mail : info@yasamotizm.com
  • Eğitim Merkezi : Beylikdüzü, İstanbul

Yaygın gelişimsel bozukluk; erken çocukluk döneminde başlayan sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanında uygun gelişmeme veya kaybın olduğu bir grup psikiyatrik bozukluktur.

Genel olarak bu bozukluklar gelişimin birçok alanını etkilerler ve süreğen işlev bozukluklarına yol açarlar. 1980 yılında DSM–3 otizmi yaygın gelişimsel bozukluk olarak ele almış ve “infantil otizm” terimi, 30 aydan önce ortaya çıkan otistik davranışlar için ilk kez bu dönemde kullanılmıştır.

Yaygın Gelişimsel Bozuklukların Sınıflandırılması

Amerikan Psikiyatri Birliği, psikiyatrik bozuklukların tanı ve sınıflandırmasında (DSM-IV, 1994) yaygın gelişimsel bozuklukları, beş bozukluktan oluşan bir ana grup olarak açıklamıştır.
Bu bozukluklar;

  • Otistik bozukluk (otizm)
  • Asperger bozukluğu,
  • Çocukluk Dezingregratif bozukluğu,
  • Rett bozukluğu
  • Atipik otizm

Tüm soru ve görüşlerinziz için bizi arayın!